0
Totalt 0,- Inkl.mva.

Kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsvilkår

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.fosen-tools.no til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.fosen-tools.no er bare tilgjengelig på norsk.
Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen. Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Leveringsbestemmelser

Reklamasjon
Er varen skadet ved ankomst skal mottakeren omgående melde dette til transportøren.
Er varen forsikret skal melding skje til mottakerens forsikringsselskap. Øvrige reklamasjoner skal meldes omgående og senest innen 14 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, til vår reklamasjonsavdeling.
Reklamasjon må under enhver omstendighet foretas innen 12 måneder etter fakturadato.
Det er kjøperens ansvar å kontrollere varen ved ankomst med hensyn til feil og mangler eller feil i henhold til bestilling.
Fosen Tools AS besørger opphenting av retur med egen speditør.
Angrerettskjema sendes ut elektronisk, ferdig utfylt, til alle nettbutikk kunder.

 

Returer/Avbestillinger
Retur godtas kun når varen er uåpnet og i original forpakning.
Ikke lagerførte artikler kan ikke returneres.
Kreditering skjer etter et fradrag på 20% av fakturert beløp eller minimum kr. 100.-.
Kunde belastes med returfrakt.
Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
Fosen Tools AS besørger opphenting av retur med egen speditør. 

 

Service- og reparasjonssaker
Ved behov for service eller reparasjon av vare innkjøpt hos Fosen Tools AS, skal det alltid tas kontakt med Fosen Tools´ kundeservice før varen returneres. Ved garantikrav skal alltid faktura/kvittering legges fram. 

 

Definisjon av parter
Selger er: Fosen Tools AS, Industrigata 1, 7130 Brekstad, [email protected], telefon: 72 51 51 20, og blir i det følgende benevnt vi eller oss. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt. Bestillings- og avtaleprosess.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.
Mislighold av konto
Dersom du lar andre bestille varer med din konto står du ansvarlig. Dersom vi blir nødt til å sende ut gebyr på grunn av uavhentede pakker eller andre lignende saker, vil dette bli sendt til kontoeier som er deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke omvleveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ta kontakt med oss så fort som mulig dersom noe skulle være feil så vi kan rette feilen.

Force majeur
Blir Fosen Tools forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fosen Tools fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Endring i vilkårene
Fosen Tools forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Forbehold
Vi forbeholder oss for eventuelle skrivefeil og plutselige prisforandringer som følge av endrede kostnader og valutasvingninger.

Betalingsvilkår
15 dager netto fra fakturadato dersom ingen annen avtale er inngått. Ved forsinket innbetaling debiteres morarente i henhold til renteloven. Ved samlefakturering gjelder 15 dager netto. Vi tilbyr også betalingsløsninger fra Paypal og Klarna i tillegg til kortbetaling med Mastercard og VISA når du bestiller på vår webside.